Een dag uit het leven van een stagiaire jeugdreclassering

Stagiaire Samira

Als stagiaire bij de jeugdreclassering is elke dag verschillend en grotendeels beheer je zelf je agenda. Als stagiaire voer je dezelfde taken uit als je collega’s, zij het onder supervisie. Voor werk in de jeugdzorg is een SKJ-registratie vereist, die stagiaires meestal nog niet hebben. Dit betekent dat een collega altijd aanwezig is tijdens afspraken. Hoewel deze collega aanwezig is, ben jij degene die het woord voert en het gesprek leidt.

Mijn werkdag begint meestal met het beantwoorden van e-mails en het bijwerken van het cliëntendossier. Vervolgens kunnen verschillende afspraken op de agenda staan, zoals voorgeleidingen of zittingen in de rechtbank. In het geval van een nieuwe zaak ga ik daarheen om uitleg te geven over jeugdreclassering en wat wij kunnen bieden. Ook kan het zijn dat er voorgeleidingen of zittingen zijn in lopende zaken, waarbij ik al betrokken ben. In dat geval heb ik een informatieve rol en dien ik de rechter te informeren.

Verder zijn er regelmatig afspraken met jongeren, ouders, school of andere betrokkenen uit het netwerk van de cliënt. Ook voer ik gesprekken bij woongroepen, behandelinstellingen, verslavingszorg, enzovoort. Afhankelijk van wat er op dat moment speelt in het leven van de cliënt. Naast het contact met de jongere, ouders en andere betrokkenen, neem ik deel aan overleggen tussen verschillende ketenpartners. Denk hierbij aan overleggen met de politie, gemeente, leerplicht, jongerenwerk, enzovoort. We hebben ook wekelijkse casuïstiekbesprekingen met collega’s.

 

Hoe bevalt het jou om stage te lopen bij JbOV? Wat vind je het leukst en minst leuk?

Ik vind het erg plezierig om stage te lopen bij JbOV. De afwisseling in het werk maakt het boeiend; geen dag is hetzelfde en elke jongere is uniek. De complexiteit van zaken op verschillende gebieden maakt elke zaak een uitdaging. Het meest geniet ik van de stappen, die gezet worden en de samenwerking met diverse organisaties.

Wat heb je geleerd tijdens je stage bij JbOV?

Tijdens mijn stage heb ik veel geleerd over het jeugdstrafrecht en het bijbehorende proces. Ik heb inzicht gekregen in hoe lang een jongere vast mag zitten en welke overwegingen er in de rechtbank worden gemaakt. Ook heb ik ervaren wat er als werker van mij wordt gevraagd om in het gedwongen kader te werken. Wat moet ik juist wel of niet doen in de begeleiding en hoe beïnvloeden verschillende benaderingen het resultaat? Door overleggen met ketenpartners begrijp ik de rol van elke betrokkene en hoe iedereen, vanuit zijn eigen discipline, naar dezelfde zaak kan kijken.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen voor iemand die stage wil lopen bij JbOV?

Om stage te lopen bij de jeugdreclassering is het essentieel dat je stevig in je schoenen staat. Je wordt geconfronteerd met complexe zaken en met jongeren die vaak onwelwillend zijn vanwege de gedwongen begeleiding. Het is ook belangrijk dat je je eigen grenzen durft aan te geven, zowel bij cliënten als bij collega’s. Tot slot is het cruciaal dat je open staat voor anderen en bereid bent buiten je eigen referentiekader te kijken. Wat voor jou vanzelfsprekend is, kan voor een ander niet vanzelfsprekend zijn.
Dat je daar bewust van bent is van groot belang.