Een dag uit het leven van een stagiaire gedragswetenschapper

Stagiaire Femke

Als gedragswetenschapper bij JbOV omvatten mijn diverse taken onder andere het ondersteunen van jeugdbeschermers bij het analyseren van casuïstiek en het verstrekken van advies over vervolgstappen. In multidisciplinaire overleggen adviseer ik over kernbeslissingen, zoals het verlengen of afsluiten van kinderbeschermingsmaatregelen. Ik draag bij aan inhoudelijk beleid, methodiekontwikkeling en evaluatie. Een cruciaal aspect is het bevorderen van de deskundigheid van jeugdbeschermers door casuïstiek te bespreken en vakinhoudelijke ondersteuning te bieden. Daarnaast organiseer ik methodische leerbijeenkomsten binnen het SAVE-kader en geef eventueel trainingen. 

Als stagiaire krijg ik de waardevolle kans om deze taken, zij het onder supervisie, uit te voeren. Samen met mijn begeleiders wordt bij de start van mijn stage een takenpakket samengesteld, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de afstemming op mijn persoonlijke leerdoelen. In de aanvangsfase loop ik samen met verschillende collega’s mee om een dieper inzicht te verwerven in de dagelijkse praktijk en de dynamiek van het werkveld. Naarmate mijn stage vordert, neem ik steeds meer zelfstandige taken op me, waardoor ik de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen.

Elke werkdag brengt voor mij nieuwe uitdagingen met zich mee, en dit dynamische aspect biedt mij de gelegenheid om verschillende aspecten van het vak te verkennen. Ondanks de variabiliteit in taken zijn er wel wekelijks terugkerende afspraken, zoals casuïstiekbesprekingen, die de consistentie en structuur in mijn leerproces waarborgen.

Hoe bevalt het jou om stage te lopen bij JbOV? Wat vind je het leukst en minst leuk?

Stage lopen bij JbOV is voor mij zowel ontzettend leuk als leerzaam. Je komt in aanraking met uitdagende, complexe casuïstiek en werkt samen met fijne collega’s. De collega’s binnen JbOV zijn behulpzaam, bevlogen, oprecht en inspirerend. Wat ik minder leuk vind aan deze stage is het ontbreken van direct cliëntcontact. Hoewel je veel leest en hoort over de cliënten, heb je geen fysieke ontmoeting met hen. Daarnaast is het binnen JbOV lastig om diagnostiek uit te voeren.

Wat heb je geleerd tijdens je stage bij JbOV?

Wat je leert binnen JbOV is sterk afhankelijk van jouw opgestelde leerdoelen. Jij maakt een plan en krijgt daarbij ondersteuning en begeleiding. Mogelijke leerpunten kunnen zijn om de rol van een gedragswetenschapper te vervullen tijdens casuïstiekbesprekingen en start-MDO’s, en om met een helikopterview naar complexe casuïstiek te kijken.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen voor iemand die stage wil lopen bij JbOV?

Een proactieve werkhouding is cruciaal, omdat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en planning. Daarnaast is een interesse in lezen belangrijk, aangezien je als stagiaire gedragswetenschappen veel rapportages en andere documenten leest. Verder zijn goede samenwerkings- en communicatieve vaardigheden essentieel voor een succesvolle stage binnen JbOV.