Vacature gedragswetenschapper

(Voor 24 – 36 uur (66,67% – 100%) per week) De gedragswetenschapper is lid van de vakgroep gedragswetenschappers en gekoppeld aan een team jeugdbeschermers of jeugdreclasseerders.

Hij treedt vanuit zijn expertise adviserend, ondersteunend en coachend op richting jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en aan de bevordering van deskundigheid van medewerkers.

Functie-inhoud:

• Je ondersteunt de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders bij het analyseren van casuïstiek en adviseert over de vervolgstappen die zij kunnen nemen in samenspraak met gezin en betrokken hulpverlening;
• Je adviseert in multidisciplinair overleg over inhoudelijke kernbeslissingen, bijvoorbeeld het verlengen of afsluiten van een kinderbeschermingsmaatregel of het formuleren van een strafadvies;
• Je levert een bijdrage en adviseert in het kader van inhoudelijk beleid, methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
• Je bevordert de deskundigheid van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders door het bespreken van casuïstiek, het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en door kennisoverdracht;
• Je organiseert methodische (SAVE) leerbijeenkomsten en geeft eventueel deskundigheidsbevordering;
• Je signaleert hiaten in het hulpverleningsaanbod met betrekking tot de (forensische) jeugdhulpverlening;
• Je zit in de poule met collega’s die consignatiediensten draaien ter ondersteuning van de jeugdbeschermers buiten kantooruren;
• Je verzorgt, indien bevoegd, instemmingsverklaringen bij een verzoek tot een machtiging gesloten jeugdhulp.

Functie-eisen:

• Je hebt een relevant WO diploma, bv Pedagogische wetenschappen, Orthopedagogiek of Psychologie, waarbij de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een registratie orthopedagoog-generalist of GZ- psycholoog;
• Een registratie in het beroepsregister SKJ, BIG, NVO of NIP is vereist;
• Je hebt kennis van en inzicht in de diversiteit van de cliëntgroepen, werksoorten en processen binnen de jeugdzorg en kunt hier goed mee omgaan;
• Je hebt kennis van het jeugdstrafrecht;
• Je bent ervaren in het vakinhoudelijk adviseren van medewerkers;
• Je houdt jouw eigen expertise op peil door het volgen van vakinhoudelijke ontwikkelingen;
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Wij bieden:

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie behoort een vast contract tot de mogelijkheden);
• Een boeiende functie in een hectische omgeving waar je hulp nodig is;
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg;
• Salarisschaal 11, € 3.786,70 – € 5.722,20 op basis van een 36-urige werkweek. Voor een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog geldt salarisschaal 12, € 4.171,02 – € 6.564,26 op basis van een 36-urige werkweek;
• De vakantietoeslag bedraagt 8% en er vindt een eindejaarsuitkering plaats van 8,3%;
• Standplaats Zwolle of Hengelo

Sollicitatie/informatie:

Stuur een korte motivatie, voorzien van een CV, naar Jeugdbescherming Overijssel, t.a.v. afdeling HRM, e-mail: werkenbij@jbov.nl.

Ben je geïnteresseerd in de standplaats Zwolle en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Janet Noordman (Teammanager) of Marjan van ’t Klooster (Orthopedagoog-Generalist) via telefoonnummer: 088-8567800.

Ben je geïnteresseerd in de standplaats Hengelo en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mike Detiger (Teammanager) of Alexandra Steenhuis (Orthopedagoog-Generalist) via telefoonnummer: 088-8567800.

Laat je ook inspireren door de ervaringen en dilemma’s waar jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders tijdens hun werk mee te maken krijgen via de website Wat zou jij doen? – Jeugd- & kinderbescherming Nederland.